Đại Lý Đặt Hàng Tại Đây

PHONG CÁCH KHÔNG GIỚI HẠN
VỚI PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

ĐẾ GIÀY CÓ 8 CỤM ĐINH VÀ HỌA TIẾT CON RẮN. ĐÔI GIÀY NÀY SẼ MANG LẠI DRAMA CHO NHỮNG CÚ ĐÁNH CỦA BẠN

KICKS FOR THE FAIRWAY