Đại Lý Đặt Hàng Tại Đây

CAPTURE THE ESSENCE OF THE FIRST MAJOR

Lấy cảm hứng từ giải Major đầu tiên trong năm, bộ sưu tập Verdant mang theo vẻ đẹp tinh túy 
và tự nhiên của thiên nhiên, đi kèm những chi tiết độc đáo và bất ngờ.