Đại Lý Đặt Hàng Tại Đây

GẶP GỠ ALPHA

PROADAPT ALPHACAT là dòng sản phẩm giày không đinh cao cấp, kết hợp tính năng vượt trội, chất liệu hiện đại và
kiểu dáng thời trang đặc trưng của PUMA. Một ông vua mới về sự thoải mái đã lên ngôi.

PROADAPT ALPHACAT SPIKELESS

Puma White / High Rise

PROADAPT ALPHACAT DISC

Puma White / Navy Blazer / High Risk Red

WOMEN'S PROADAPT ALPHACAT SPIKELESS

High Rise / Puma Silver / Porcelain 

PROADAPT ALPHACAT LOVE H8

Puma White / Puma Silver / Ski Patrol